Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Απέχω


Ρήμα

απέχω
  1. βρίσκομαι σε συγκεκριμένη απόσταση από κάπου
  2. (μεταφορικά) διαφέρω από κάτι
  3. δεν συμμετέχω σε μια δραστηριότητα

Πολύ αγαπημένο...