Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Poetry

He met her in the blossomed fields. While spring had sprayed her scent
And then he fell in love with her. As every god had ever meant
He played his lute for her and sang of how her beauty touched his heart
Of how his life would all be whole and that they'd never part
And war came from the sea and the water turned red
And he left to protect what he loved for and bled
And when struck by the sword and the axe and the bow
He remembers her smile, says a great way to go
And the boatman arrives to take him away
And he asks him to stop, for a moment to stay
Says a prayer to the gods: keep her sound keep her safe
For I bled and I dried and I'm now just a wraith
But I'd do it again and for her I would die
Just as long as she's happy and safe, does not cry
Aylariel her name, the elf maiden still
Has a hold on my heart, my love and my will

(Θέλω να κάτσω όλη την νύχτα να σου γράφω... δεν θέλω να κλεισω τα μάτια μου μήπως και χάσω τον χρόνο και σταματήσω να σε σκέφτομαι)